Държавен план-прием 

График за кандидатстване след VII клас

КЛИКНИ НА ЛИНКА

Професионална гимназия по транспорт "Васил Друмев" гр.Стражица   

ЗА  2024/2025  УЧЕБНА  ГОДИНА  

ОБЯВЯВА

 

ПРИЕМ  НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН  VII  КЛАС В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

---------------------------------------------------------

 

 

Професионална гимназия по транспорт "Васил Друмев" гр.Стражица   

ЗА  2023/2024  УЧЕБНА  ГОДИНА  

ОБЯВЯВА ПРИЕМ  НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН  VII  КЛАС В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

1.„Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства”

(ПРИОРИТЕТНА ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА)

Професионално направление:

Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

Професия: Техник по подемно - транспортна техника,

спец. 5250501Подемно-транспортна техника, монтирана на пътно-транспортни средства

 - 5 год. срок на обучение

 - дневна форма

 - прием след 7-ми клас

- водачи на МПС – кат.  В и С  (БЕЗПЛАТНО);

-трета степен на професионална квалификация 

- правоспособност за управление на кранове стрелови тип (кранисти);  

- машинисти на подвижни работни площадки (автовишки);

- работа с електрокари и мотокари.

---------------------

2 . „Механизация на горското стопанство"  

(ПРИОРИТЕТНА ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА) НОВА ЗА УЧИЛИЩЕТО

Представяне на нова специалност в ПГТ "Васил Друмев"

Професионално направление:  ГОРСКО  СТОПАНСТВО

Професия: 623020 Техник - механизатор

спец.6230201 „Механизация на горското стопанство"

- 5 год. срок на обучение

 - дневна форма

 - прием след 7-ми клас

-  трета степен на професионална квалификация 

-Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено средно образование

и свидетелство за професионална квалификация

-водачи на всички видове МПС – кат.  В  (БЕЗПЛАТНО);

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО ТРАНСПОРТ  „ВАСИЛ ДРУМЕВ” ГР. СТРАЖИЦА 

ПРЕДЛАГА  ЗА  2022/2023 УЧЕБНА  ГОДИНА  ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА

/ ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ / :

 ОБЯВА

Дати за кандидатстване в VIII клас

КЛИКНИ НА ЛИНКА

просветенСПЕЦИАЛНОСТИ

1.„Експлоатация на автомобилния транспорт"  

(ПРИОРИТЕТНА ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА) НОВА ЗА УЧИЛИЩЕТО

Представяне на нова специалност в ПГТ "Васил Друмев"

https://youtu.be/twde9GheTBQ

Професионално направление: Транспортни услуги

Професия: Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт

спец. 8400701 „Експлоатация на автомобилния транспорт"

- 5 год. срок на обучение

 - дневна форма

 - прием след 7-ми клас

-  трета степен на професионална квалификация 

-Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено средно образование

и свидетелство за професионална квалификация

-водачи на МПС – кат.  В  (БЕЗПЛАТНО);

 2.„Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства”

(ПРИОРИТЕТНА ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА)

Професионално направление:

Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

Професия: Техник по подемно - транспортна техника,

спец. 5250501Подемно-транспортна техника, монтирана на пътно-транспортни средства

 - 5 год. срок на обучение

 - дневна форма

 - прием след 7-ми клас

- водачи на МПС – кат.  В и С  (БЕЗПЛАТНО);

-трета степен на професионална квалификация 

- правоспособност за управление на кранове стрелови тип (кранисти);  

- машинисти на подвижни работни площадки (автовишки);

- работа с електрокари и мотокари.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО ТРАНСПОРТ  „ВАСИЛ ДРУМЕВ” ГР. СТРАЖИЦА 

ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД  VII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА  2021/2022   ГОДИНА 

ЗА ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА / ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО  СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ 

 

1. „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства”

(ПРИОРИТЕТНА ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА)

Професионално направление:Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства,

Професия: Техник по подемно - транспортна техника,

спец. 5250501 „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътно-транспортни средства, 3СПК

 - 5 год. срок на обучение

 - дневна форма

 - прием след 7-ми клас

- водачи на МПС – кат.  В и С  (БЕЗПЛАТНО);  

- правоспособност за управление на кранове стрелови тип (кранисти);  

- машинисти на подвижни работни площадки (автовишки);

- работа с електрокари и мотокари.

  

 2.Производство на месо, месни продукти и риба

(ПРИОРИТЕТНА ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА)      ​

Професия 541010 Техник –технолог на хранително вкусова промишленост

Специалност 5410104 Производство на месо, месни продукти и риба, 3 СПК

- 5 год. срок на обучение

 - дневна форма

 - прием след 7-ми клас

 - водачи на МПС – кат.  В и С  (на преференциална цена);

Ще се изучават  предмети от областта на биологията, химията и технология на месопреработването.Ще се оборудва нов кабинет по природни науки.

Технолозите, завършили тази специалност ще могат да работят във всички предприятия и фирми от държавния и частния сектор, ще са запознати с технологичното оборудване по видове и  изискванията към основните суровини, спомагателните и допълнителните материали и технологичния и микробиологичен контрол на производството.

Учениците от специалност „Производство на месо, месни продукти и риба“ паралелно ще изучават и ще се запознават със  суровините, технологията на производство и рецептурите за различни видове месни продукти и деликатеси.

 

Специалност: Подемно-транспортна техника, монтирана на пътно-транспортни средства - ПГТ "Васил Друмев", гр. Стражица

 

Специалност: Производство на месо, месни изделия и риба - ПГТ "Васил Друмев", гр. Стражица