Национално външно оценяване Х клас

Български език  и литература – 14 юни 2022 г., начало 09,00 часа  

Математика – 16 юни 2022 г., начало 09,00 часа  

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., по график в зависимост от нивото  

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – по график в периода 20 – 22 юни 2022 г.