Добре дошли

Представяне на ПГТ "Васил Друмев"


 

Професионална гимназия по транспорт "Васил Друмев" започва своя живот през 1968 година, когато...

Училището е било открито през месец септември 1968 година, като ПТУ по Автотранспорт гр. Велико Търново. Няколко месеца по-късно  със Заповед № Д-1/05.05.1969 год. на МНП училището е преобразувано в СПТУ по Автотранспорт и е преместено в гр. Стражица.

Със Заповед № РД 14-10/21.04.1986 год. на МНП училището е преобразувано в СПТУ по Транспорт гр.Стражица. С ПМС № 231/20.05.1997 год. СПТУ по Транспорт гр.Стражица , до тогава държавно училище на финансиране от МТ, преминава към МОН. Със Заповед № РД-09-232/07.04.2003 г. на МОН, СПТУ –Т е преобразувано в ПГ по Транспорт гр.Стражица.

Със Заповед № РД 14-14/04.04.2004 г. на МОН на ПГ по Транспорт гр.Стражица е утвърдено име- ПГ по Транспорт „Васил Друмев” гр.Стражица.

Прочети повече...