НП Подкрепа за успех 2021/2022 учебна година

Готов за НВО

Ръководител на група “Готов за НВО” - Стефка Колева Илиева Рашкова

Тип занимания: Допълнителни обучения - 10 клас

Цел: Развитие на логическо мислене и точна последователност на решаване на задачите по математика.

Очаквани резултати: Успешно полагане на изпит по НВО.

Занимателна математика

Ръководител на група “Занимателна математика" - Борислав Стефанов Милушев

Тип занимания: Допълнителни обучения - 10 клас

Цел: Развитие на логическо мислене и точна последователност на решаване на задачите по математика.

Очаквани резултати: Успешно полагане на изпит по НВО.


Любословие

Ръководител на група "Любословие" - Ина Георгиева Петкова

Тип занимания: Допълнителни обучения - 10 клас

Цел: Преодоляване на обучителните затруднения по БЕЛ.

Очаквани резултати: Успешно полагане на изпит по БЕЛ за НВО.


"Успехът - мисия възможна" - 1 група

Ръководител на група “"Успехът - мисия възможна" - Елена Ивановна Кръстева

Тип занимания: Допълнителни обучения във втори гимназиален етап

Цел: Преодоляване на обучителните затруднения по БЕЛ.

Очаквани резултати: Успешно положен ДЗИ.