История

Професионална гимназия по транспорт "Васил Друмев" започва своя живот през 1968 година, когато...

Училището е било открито през месец септември 1968 година, като ПТУ по Автотранспорт гр. Велико Търново. Няколко месеца по-късно  със Заповед № Д-1/05.05.1969 год. на МНП училището е преобразувано в СПТУ по Автотранспорт и е преместено в гр. Стражица.

Със Заповед № РД 14-10/21.04.1986 год. на МНП училището е преобразувано в СПТУ по Транспорт гр.Стражица. С ПМС № 231/20.05.1997 год. СПТУ по Транспорт гр.Стражица , до тогава държавно училище на финансиране от МТ, преминава към МОН. Със Заповед № РД-09-232/07.04.2003 г. на МОН, СПТУ –Т е преобразувано в ПГ по Транспорт гр.Стражица. Със Заповед № РД 14-14/04.04.2004 г. на МОН на ПГ по Транспорт гр.Стражица е утвърдено име- ПГ по Транспорт „Васил Друмев” гр.Стражица.

 

Ръководителите на училището, без които то не би било такова, каквото е днес

 инж. Васко Пенев  

1969 - 1969

инж.Кирил Киров

1969 - 1971

 инж. Драган Радев 

1971 - 1977

 инж. Севдалин Терзиев 

1977-1986

 инж. Витан Витанов 

1986 - 1998

 инж. Белчо Проданов 

1998 - 2006

 инж. Драгомир Йорданов

2006 -

 

Като първа и основна специалност, по която се е извършвало обучението от основаването на училището е била „Монтьор на автомобили и водач на МПС категория „С”. В по-късни периоди, с цел по-пълно задоволяване на образователните потребности, най-вече на населението от района на Общини Стражица, Лясковец, Попово, Горна Оряховица и Велико Търново, ръководството на училището е предлагало и от МОН е бил утвърждаван Държавен прием и по други професии и специалности, като:”Монтьор по ел.обзавеждане на автомобила и водач на МПС кат.”В” и „С”,Автомобили и кари”, „Машинист-крановик”, ”Оператор в шевното производство”, „Технология на облеклото”.

 

Първите преподаватели - инструктури в професионалното училище

Първите преподаватели по специални предметиКъм средата на 80-те години, транспортните работници - получили образованието си в ПГ, са вече над 3000. Трудят се в различни предприятия и фирми не само в региона, но и в страната. Голяма част от тях кръстосват пътищата на Европа и Азия.

В училището са създадени съвременни за времето си условия за учене и труд. Като надстройка се явяват и участията в художествени и спортни прояви от градски и републикански мащаб. 

В специализираните кабинети, снабдени със съвременни учебно-технически средства се осъществява ефективна общообразователна, общоспециална и специална подготовка.

Учебната практика се провежда в работилници, оборудвани със съвременни автомобили, двигатели и диагнотистична апаратура. За нуждите на училището от упражненията по управление на автомобила е построен полигон. Мислейки за професионалната реализацията на своите възпитаници и за плавния преход от училищната скамейка в истинска работна среда, ръководството на училището решава да изгради авторемонтен и диагностичен център, който да обслужва гражданите с реалния труд и умения на учениците.

Историята продължава...