На 25. 06. 2022година се проведе между училищна дейност по проект „ Подкрепа за успех“  в СУ „Ангел Каралийчев“ гр. Стражица.

Учениците от ПГТ „Васил Друмев“ взеха участие в състезания по български език и литература и по математика, където демонстрираха добра подготовка

и се представиха достойно. Участниците Румяна Стефанова, Преслав Петков и Ивелин Аспарухов бяха отличени с грамота за добро представяне.