ДЗИ  –  СЕСИЯ  МАЙ 2022 г.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 18.05.2022г.

ВТОРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН  ДЗИ / ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН  ДИППК (в частта по теория на професията) – 20.05.2022г.

ДЗИ – ПО ЖЕЛАНИЕ В ПЕРИОДА  26.05.2022г. – 03.06.2022г.

ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА – 02-03.06.2022г.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИППК – ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ  26 - 30.05.2022г. 

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ  СЕСИЯ  МАЙ 2022г. - 03.02.2022г. – 18.02.2022г.