Информация за предстоящии обучения

Предстоящи обучения на вътрешноинституционално ниво, организирани в

ПГТ „ Васил Друмев “ гр. Стражица

Тема на обучението

Място на провеждане

Период на провеждане

Начален и краен час

Наименование на обучителната организация

Брой на педагогически специалисти, заявили желание за участие

1

Провеждане на открит урок по БДП

ПГТ „ Васил Друмев“

26.05.2022

11:40–12:20

ПГТ „ Васил Друмев“

6 учители

2

Обучение за работа с приложен софтуер /текстообработка/

ПГТ „ Васил Друмев“

08.06.2022

14:00–15:30

ПГТ „ Васил Друмев“

18 учители

3

Обучение за работа с приложен софтуер

 /Excel/

ПГТ „ Васил Друмев“

10.06.2022

13:15–14:45

ПГТ „ Васил Друмев“

18 учители