В ПГ по транспорт „Васил Друмев”,  гр. Стражица  се предоставя обществена информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.

Заявления за достъп до обществена информация се подават в канцеларията на ПГТ „Васил Друмев”  – Стражица  всеки работен ден от 08:30 часа до 16:30 часа.

Адрес:

гр. Стражица, ул.”Стефан Караджа” № 34

Канцелария, етаж І, стая Канцелария

тел: 06161 2188

Заявления за достъп до обществена информация могат да се подават и на

е-mail: profgstrj@abv.bg