ОБЯВА

Във връзка с кандидатстване по НП „Заедно в изкуствата и спорта“,  ПГТ „Васил Друмев”  ще сформира следните групи:

Модул 1 Изкуства. Направление „Танцово изкуство“, народни танци –III възрастова група –VIII -XIIклас

Търсим специалист по танцово изкуство – народни танци.

 Модул 2 Спорт. “Футбол” – III възрастова група – VIII - XII клас

Търсим треньор по футбол.