Контакти

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО ТРАНСПОРТ  „ВАСИЛ ДРУМЕВ” ГР. СТРАЖИЦА

За контакти с училището:

Адрес: гр.Стражица, обл. В. Търново

             ул. "Стефан Караджа" № 34, п.к. 5150

Е-mail:   info-300912@edu.mon.bg


инж.Росица Илиева - Директор

Работно време: 08:30ч. - 16:30ч.

тел: 06161 2288


Татяна Божкова - Главен счетоводител

Работно време: 08:00ч. - 16:30ч.

 

 

Страница във Facebook