Профил на купувача

 

 

 

 

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ В СГРАДАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ „ВАСИЛ ДРУМЕВ“ ГР. СТРАЖИЦА“

Публикувано на 09.11.2018г.

ОФЕРТИТЕ КЪМ ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ  ДО 16:00 НА 24.11.2018Г.

За повече информация, моля кликнете върху наименованията на документите.

1. Обява

2. Информация - обява

3. Указания

4. Методика

5. Техническа спецификация

6. Образци на документи

7. Указания за подготовка на образци на документи

8. Проект на договор

 

......................................................................................

ПРИЛОЖЕНИЯ

За повече информация, моля кликнете върху Приложенията.

1. Линеен график - Приложение 1

2. Диаграма на работна ръка - Приложение 2

3. Количествена сметка - Приложение 3

4. Количествено-стойностна сметка - Приложение 4

 ЗАБЕЛЕЖКА : Във Приложение 3 - Количествена сметка , под номер 12 - Доставка и полагане на минерална вата да се чете 10 СМ.

 Протокол дейността на комисията.

сключен договор

застрахователна полица
 

......................................................................................

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

1. Обява

2. Заповед търг