- Официален сайт на ПГТ "Васил Друмев" гр. Стражица, 2017г. - И.Иванов Real Time Web Analytics
Върви, народе възродени,.
към светла бъднина върви,.
с книжовността, таз сила нова,.
съдбините си ти поднови!.
Върви към мощната Просвета!.
В световните борби върви,.
от длъжност неизменно воден -.
и Бог ще те благослови!.
Интернет-магазин nachodki.ru

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО ТРАНСПОРТ  „ВАСИЛ ДРУМЕВ” ГР. СТРАЖИЦА 

ПРЕДЛАГА  ЗА  2021/2022 УЧЕБНА  ГОДИНА 

ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА / ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО  СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ :

 

 1.„Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства”

(ПРИОРИТЕТНА ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА)

Професионално направление:

Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства,

Професия: Техник по подемно - транспортна техника,

спец. 5250501 „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътно-транспортни средства

 - 5 год. срок на обучение

 - дневна фо

 - прием след 7-ми клас

- водачи на МПС – кат.  В и С  (БЕЗПЛАТНО);  

- правоспособност за управление на кранове стрелови тип (кранисти);  

- машинисти на подвижни работни площадки (автовишки);

- работа с електрокари и мотокари.

 

2.Професия 541010 Техник –технолог на хранително вкусова промишленост

Специалност 5410104 Производство на месо, месни продукти и риба

3 СПК

(ПРИОРИТЕТНА ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА)      ​

 - 5 год. срок на обучение

 - дневна форма

 - прием след 7-ми клас

- водачи на МПС – кат.  В и С  (на преференциална цена);  

Изучават се предмети от областта на биологията, химията и технология на месопреработването. Ще се оборудва нов кабинет по природни науки.

Технолозите, завършили тази специалност ще могат да работят във всички предприятия и фирми от държавния и частния сектор, ще са запознати с технологичното оборудване по видове и  изискванията към основните суровини, спомагателните и допълнителните материали и технологичния и микробиологичен контрол на производството.

Учениците от специалност „Производство на месо, месни продукти и риба“ паралелно изучават и се запознават със  суровините, технологията на производство и рецептурите за различни видове месни продукти и деликатеси.