- Официален сайт на ПГТ "Васил Друмев" гр. Стражица, 2017г. - И.Иванов Real Time Web Analytics
Върви, народе възродени,.
към светла бъднина върви,.
с книжовността, таз сила нова,.
съдбините си ти поднови!.
Върви към мощната Просвета!.
В световните борби върви,.
от длъжност неизменно воден -.
и Бог ще те благослови!.
Интернет-магазин nachodki.ru

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО ТРАНСПОРТ  „ВАСИЛ ДРУМЕВ” ГР. СТРАЖИЦА

ДНЕВНА ФОРМА на обучение през учебната 2019/2020 година по следните специалности:

 

1. „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства”:

- (ПРИОРИТЕТНА ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА) ПН Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства, проф.

 Техник по подемно - транспортна техника, спец. 5250501

 - 5 год. срок на обучение

 - дневна форма

 - прием след 7-ми клас

- водачи на МПС – кат.  В и С  (БЕЗПЛАТНО);  

- правоспособност за управление на кранове стрелови тип (кранисти);  

- машинисти на подвижни работни площадки (автовишки);

- работа с електрокари и мотокари.

 

 

 

 2. „Спедиция, транспортна и складова логистика”:

 - (ЗАЩИТЕНА) ПН Транспортни услуги, проф.Спедитор - логистик, спец. 8401101

 - 5 год. срок на обучение

 - дневна форма

 - прием след 7-ми клас

 

 

 3. „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”:                                           

 - ПН Производствени технологии - текстил, облекло, обувки и кожи, проф.Моделиер - технолог на облекло, спец. 5420401

 - 4 год. срок на обучение

 - дневна форма

 - прием след 8-ми клас

- Моделиер-технолог на облекло.

  

 

 

  САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА на обучение

след навършени 16 години по специалностите:

 

1. „Автотранспортна техника”.                                                                                                                 

2. „Производство на облекло от текстил”.

Успешно завършилите придобиват средно образование, II и  III степен на професионална квалификация и възможност да продължат образованието си във висше учебно заведение в страната и чужбина.

Завършилите другите специалности в ПГТ „Васил Друмев” могат да придобият правоспособност за управление на МПС  кат. В и С  на преференциални цени.