- Официален сайт на ПГТ "Васил Друмев" гр. Стражица, 2017г. - И.Иванов Real Time Web Analytics
Върви, народе възродени,.
към светла бъднина върви,.
с книжовността, таз сила нова,.
съдбините си ти поднови!.
Върви към мощната Просвета!.
В световните борби върви,.
от длъжност неизменно воден -.
и Бог ще те благослови!.
Шаблоны для Joomla 3 здесь

 ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО ТРАНСПОРТ  „ВАСИЛ ДРУМЕВ” ГР. СТРАЖИЦА 

ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД  VII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА  2021/2022   ГОДИНА 

ЗА ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА / ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО  СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ 

 

1. „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства”

(ПРИОРИТЕТНА ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА)

Професионално направление:Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства,

Професия: Техник по подемно - транспортна техника,

спец. 5250501Подемно-транспортна техника, монтирана на пътно-транспортни средства, 3СПК

 - 5 год. срок на обучение

 - дневна форма

 - прием след 7-ми клас

- водачи на МПС – кат.  В и С  (БЕЗПЛАТНО);  

- правоспособност за управление на кранове стрелови тип (кранисти);  

- машинисти на подвижни работни площадки (автовишки);

- работа с електрокари и мотокари.

   

 

 2.Производство на месо, месни продукти и риба

(ПРИОРИТЕТНА ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА)      ​

Професия 541010 Техник –технолог на хранително вкусова промишленост

Специалност 5410104 Производство на месо, месни продукти и риба, 3 СПК

- 5 год. срок на обучение

 - дневна форма

 - прием след 7-ми клас

 - водачи на МПС – кат.  В и С  (на преференциална цена);

Ще се изучават  предмети от областта на биологията, химията и технология на месопреработването.Ще се оборудва нов кабинет по природни науки.

Технолозите, завършили тази специалност ще могат да работят във всички предприятия и фирми от държавния и частния сектор, ще са запознати с технологичното оборудване по видове и  изискванията към основните суровини, спомагателните и допълнителните материали и технологичния и микробиологичен контрол на производството.

Учениците от специалност „Производство на месо, месни продукти и риба“ паралелно ще изучават и ще се запознават със  суровините, технологията на производство и рецептурите за различни видове месни продукти и деликатеси.

               

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Прием на ученици в 8 клас за учебната 2020/2021 година

- заповед с график