- Официален сайт на ПГТ "Васил Друмев" гр. Стражица, 2017г. - И.Иванов Real Time Web Analytics
Върви, народе възродени,.
към светла бъднина върви,.
с книжовността, таз сила нова,.
съдбините си ти поднови!.
Върви към мощната Просвета!.
В световните борби върви,.
от длъжност неизменно воден -.
и Бог ще те благослови!.
Бесплатные шаблоны Joomla

Училищни документи, валидни за учебната 2019 - 2020 година.

1. Етичен кодекс

2. Стратегия за развитие на училището (2016-2020).

3. Правилник на дейността на училището.

4. Бюджет на училището за 2019 година.

5. УУП 2019-2020 година.

6. Форми на обучение.

7. Годишен план за дейността на училището.

8. Мерки за повишаване качеството на образование.

9. Програма за превенция на ранното напускане на училище.

10. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи.

11. Графици за учебната 2019 - 2020 г.

12. Седмично разписание на учебните часове за 2019 - 2020 г.

13. Самостоятелна форма на обучение 2019 - 2020 г.

14. Образци на документи.Училищни документи, валидни за учебната 2018 - 2019 година.

1. Правилник на дейността на училището.

2. Стратегия за развитие на училището (2016-2020).

3. Бюджет на училището за 2017 година.

4. График класни работи за първи учебен срок за учебната 2018-2019 г. 

5. Седмично разписание на часовете за първия учебен срок на 2018 - 2019 г.

6. График за работата на МО

7. Образци на документи

8. График на класни и контролни работи за втория учебен срок на 18/19

9. Седмична програма за втория учебен срок - 18/19

10. График за дежурствата на учителите през втория учебен срок